SALE SỐC
Beautiful You

Beautiful You

379,000 ₫
229,000 ₫

Bán Chạy Nhất

Xem thêm

Beautiful You

229,000 ₫ 379,000 ₫
229,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 379,000 ₫

Tana Pure Joy

339,000 ₫ 459,000 ₫
339,000 ₫

Je T'aime

339,000 ₫ 479,000 ₫
339,000 ₫

La Vie En Rose

339,000 ₫ 479,000 ₫
339,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 479,000 ₫

Fly Me To The Moon

369,000 ₫ 529,000 ₫
369,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 519,000 ₫

Violet Lover

459,000 ₫ 659,000 ₫
459,000 ₫

Under The Blue Sky

219,000 ₫ 299,000 ₫
219,000 ₫

First Date

329,000 ₫ 569,000 ₫
329,000 ₫

Gorgeous You

359,000 ₫ 719,000 ₫
359,000 ₫

Mon Bel Amour

269,000 ₫ 439,000 ₫
269,000 ₫

Beautiful You Cao Cấp

579,000 ₫ 1,039,000 ₫
579,000 ₫

Million Little Things

819,000 ₫ 1,059,000 ₫
819,000 ₫

Lương Về | Giảm Giá Tràn Trề

Xem thêm

Mindful Soul

279,000 ₫ 399,000 ₫
279,000 ₫

Sway Into Love

299,000 ₫ 429,000 ₫
299,000 ₫

Carla

319,000 ₫ 429,000 ₫
319,000 ₫

Under The Blue Sky Cao Cấp

359,000 ₫ 499,000 ₫
359,000 ₫

Passionate Love

479,000 ₫ 769,000 ₫
479,000 ₫

Madly For Love

619,000 ₫ 1,179,000 ₫
619,000 ₫

Pink Moon

299,000 ₫ 389,000 ₫
299,000 ₫

Sweet Desire

319,000 ₫ 449,000 ₫
319,000 ₫

Love Me Tender

339,000 ₫ 499,000 ₫
339,000 ₫

Young & Beautiful

399,000 ₫ 459,000 ₫
399,000 ₫

Je T'aime Beaucoup

479,000 ₫ 899,000 ₫
479,000 ₫

Ecuador Red Romance Cao Cấp

1,049,000 ₫ 1,779,000 ₫
1,049,000 ₫

Bộ Sưu Tập Valentine

Xem thêm

Gấu Hoa Tình Yêu (25cm)

399,000 ₫ 499,000 ₫
399,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 399,000 ₫

Combo I'm Yours

389,000 ₫ 569,000 ₫
389,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 469,000 ₫

Combo Sweetie

459,000 ₫ 519,000 ₫
459,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 499,000 ₫

Combo Red & Gold

529,000 ₫ 599,000 ₫
529,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 569,000 ₫

Combo Secret Romance

559,000 ₫ 659,000 ₫
559,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 659,000 ₫

Combo PNJ Love You 3000

1,249,000 ₫ 1,539,000 ₫
1,249,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 1,539,000 ₫

Hộp quà All My Loving Chords

299,000 ₫
299,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 299,000 ₫

Combo All Of Me

499,000 ₫ 619,000 ₫
499,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 599,000 ₫

Hộp quà Sweet Heart

489,000 ₫
489,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 489,000 ₫

Combo Rose & Chocolate

489,000 ₫ 669,000 ₫
489,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 589,000 ₫

Hộp quà PNJ Love Story

989,000 ₫
989,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 989,000 ₫

Combo PNJ Moon Shines Bright

1,539,000 ₫ 1,729,000 ₫
1,539,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 1,539,000 ₫

Combo PNJ Day By Day

659,000 ₫
659,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 659,000 ₫

Hộp Chocolate Memori (9 viên)

349,000 ₫ 399,000 ₫
349,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 349,000 ₫

Hộp Quà PNJ Our Memories

729,000 ₫
729,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 729,000 ₫

Hộp Chocolate Memori (16 viên)

619,000 ₫ 689,000 ₫
619,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 619,000 ₫

Hộp Chocolate 1000 Sweets

619,000 ₫ 749,000 ₫
619,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 619,000 ₫

Hộp Chocolate Memori (25 viên)

899,000 ₫ 999,000 ₫
899,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 899,000 ₫

Hộp Hoa Độc Đáo

Xem thêm

City Of Stars

429,000 ₫
429,000 ₫

Coral Pink

599,000 ₫
599,000 ₫

Poetic Lover

659,000 ₫
659,000 ₫

Moonlight Lover

679,000 ₫
679,000 ₫

California Lover

619,000 ₫ 819,000 ₫
619,000 ₫

Xuân Sắc

739,000 ₫ 1,249,000 ₫
739,000 ₫

Cupid's Kisses

599,000 ₫
599,000 ₫

Come And Kiss Me

459,000 ₫
459,000 ₫

Hermosa

789,000 ₫
789,000 ₫

Pretty Glory

759,000 ₫
759,000 ₫

Sweet Blossom

769,000 ₫
769,000 ₫

Majestic

969,000 ₫
969,000 ₫

Mùa Xuân Vẫy Gọi

Xem thêm

Chậu Hoa Lan Cheers To 2021

489,000 ₫ 619,000 ₫
489,000 ₫

Chậu Hoa Lan Smooth Sailing

1,889,000 ₫
1,889,000 ₫

Chậu Hoa Lan Billion Of Happiness

4,199,000 ₫
4,199,000 ₫

Chậu Hoa Lan Melody Of Joy

2,369,000 ₫
2,369,000 ₫

Chậu Hoa Lan Hopeful Melody

3,919,000 ₫
3,919,000 ₫

Chậu Hoa Lan Let's Celebrate

4,169,000 ₫ 5,019,000 ₫
4,169,000 ₫

Chậu Hoa Lan Best Year

339,000 ₫ 419,000 ₫
339,000 ₫

Nụ Tầm Xuân (20 cành)

419,000 ₫
419,000 ₫

Chậu Hoa Lan Best Of Luck

734,000 ₫
734,000 ₫

Hoa Đất

1,099,000 ₫
1,099,000 ₫

Chậu Hoa Lan Midnight

1,059,000 ₫
1,059,000 ₫

Lộc Nắng

1,079,000 ₫
1,079,000 ₫

Bó Hoa Yêu Thương

Xem thêm

My Princess

369,000 ₫
369,000 ₫

Dear Kate

419,000 ₫
419,000 ₫

Dream Of You

429,000 ₫
429,000 ₫

Red Moon

439,000 ₫
439,000 ₫

Enchanté

639,000 ₫
639,000 ₫

Waiting For Love

879,000 ₫
879,000 ₫

Lolita

439,000 ₫
439,000 ₫

Autumn Melody

439,000 ₫
439,000 ₫

Pretty in Pink

439,000 ₫
439,000 ₫

Lily

519,000 ₫
519,000 ₫

Ecuador Red Romance

449,000 ₫ 659,000 ₫
449,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 659,000 ₫

Fly Me To The Moon Cao Cấp

699,000 ₫ 1,199,000 ₫
699,000 ₫

Giỏ Hoa Thanh Lịch

Xem thêm

Spring Morning

489,000 ₫
489,000 ₫

A New Day

489,000 ₫
489,000 ₫

Scented Love

499,000 ₫
499,000 ₫

Spring Morning (Giỏ Đen)

419,000 ₫ 489,000 ₫
419,000 ₫

Scented Love (Giỏ Đen)

499,000 ₫
499,000 ₫

Wonderland

1,279,000 ₫
1,279,000 ₫

Rose Land

299,000 ₫ 419,000 ₫
299,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 419,000 ₫

Anna's Garden

389,000 ₫ 549,000 ₫
389,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 469,000 ₫

Periwinkle

519,000 ₫
519,000 ₫

Midsummer

599,000 ₫
599,000 ₫

Spring Field

339,000 ₫ 519,000 ₫
339,000 ₫

Jane's Garden

389,000 ₫
389,000 ₫

Hoa Socola & Trái Cây

Xem thêm

Love & Romance

529,000 ₫
529,000 ₫

Rose Choco (Giỏ Đen)

559,000 ₫
559,000 ₫

Baby Cherry Premium

649,000 ₫
649,000 ₫

Choco Cherry

899,000 ₫
899,000 ₫

Choco Berry

749,000 ₫
749,000 ₫

Cherry Berry

999,000 ₫
999,000 ₫

Pinky Strawberry

599,000 ₫
599,000 ₫

Rose Berry

599,000 ₫
599,000 ₫

Romantic Blossom

659,000 ₫
659,000 ₫

Sweet Mood

689,000 ₫
689,000 ₫

Violet Vibes

699,000 ₫
699,000 ₫

Cherry Rose

779,000 ₫
779,000 ₫

Bộ sản phẩm yêu thích

Xem thêm

Combo Hey Beautiful

299,000 ₫ 449,000 ₫
299,000 ₫

Combo Happy Blue

319,000 ₫ 419,000 ₫
319,000 ₫

Combo Dear Love

419,000 ₫ 559,000 ₫
419,000 ₫

Combo Addict You

449,000 ₫ 569,000 ₫
449,000 ₫

Combo My Blue Heaven

569,000 ₫ 639,000 ₫
569,000 ₫

Combo Missing You

479,000 ₫ 589,000 ₫
479,000 ₫

Combo PNJ Jolie

799,000 ₫ 1,199,000 ₫
799,000 ₫

Combo PNJ Sending Hugs

1,089,000 ₫ 1,189,000 ₫
1,089,000 ₫

Combo Always Blooming

489,000 ₫ 619,000 ₫
489,000 ₫

Combo Thoughts Of You

649,000 ₫
649,000 ₫

Combo Love You More

799,000 ₫ 989,000 ₫
799,000 ₫

Combo Whisper Of Heart

849,000 ₫ 1,019,000 ₫
849,000 ₫

Gợi Ý Quà Tặng Khác

Xem thêm

Hộp quà PNJ Be My Juliet

729,000 ₫
729,000 ₫

Hộp Quà Sweetest Memory

559,000 ₫
559,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 559,000 ₫

Hộp quà Taste Me

459,000 ₫
459,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 459,000 ₫

Hộp Quà Chill Me

749,000 ₫
749,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 749,000 ₫

Hộp quà PNJ Love Story

989,000 ₫
989,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 989,000 ₫

Hộp Quà PNJ My Soul

999,000 ₫
999,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 999,000 ₫

Kệ hoa yêu thích

Xem thêm

Blushing Blossoms

979,000 ₫
979,000 ₫

Glamorous

1,049,000 ₫
1,049,000 ₫

Sunny Achievement

1,049,000 ₫
1,049,000 ₫

Urban Success

1,349,000 ₫
1,349,000 ₫

Circle Of Happiness

1,309,000 ₫
1,309,000 ₫

Rising Stars

1,199,000 ₫
1,199,000 ₫

Glorious

1,769,000 ₫
1,769,000 ₫

Triumph

2,359,000 ₫
2,359,000 ₫

Blooming Success

4,759,000 ₫
4,759,000 ₫

Blissful

2,559,000 ₫
2,559,000 ₫

Square Of Joy

3,159,000 ₫
3,159,000 ₫

Jubilant

1,529,000 ₫
1,529,000 ₫

Cây Để Bàn

Xem thêm

Sen Đá Corgi Cam

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Cún Vàng

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Chó Xanh

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Cá Sấu

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Ngựa Vằn

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Hươu Cao Cổ

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Socola Ngọt Ngào

Xem thêm

Hộp Chocolate Sweety Ruby

229,000 ₫ 269,000 ₫
229,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 229,000 ₫

Hộp Chocolate 1000 Sweets

619,000 ₫ 749,000 ₫
619,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 619,000 ₫

Chocolate As Sweet As You

819,000 ₫
819,000 ₫

Hộp Chocolate Memori (9 viên)

349,000 ₫ 399,000 ₫
349,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 349,000 ₫

Hộp Chocolate Memori (16 viên)

619,000 ₫ 689,000 ₫
619,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 619,000 ₫

Hộp Chocolate Memori (25 viên)

899,000 ₫ 999,000 ₫
899,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 899,000 ₫

Bộ Sưu Tập Quà Tặng PNJ

Xem thêm

Combo PNJ Lovesick

569,000 ₫ 799,000 ₫
569,000 ₫

Combo PNJ My Boo

629,000 ₫ 1,079,000 ₫
629,000 ₫

Combo PNJ Dear Princess

659,000 ₫
659,000 ₫

Combo PNJ My Cloud

929,000 ₫ 1,129,000 ₫
929,000 ₫

Combo PNJ Lady To Queen

939,000 ₫ 1,119,000 ₫
939,000 ₫

Combo PNJ My Queen

1,199,000 ₫ 1,379,000 ₫
1,199,000 ₫
Nhận đặt giao vào ngày Valentine 13,14/02 1,259,000 ₫

Quà Tặng Sinh Nhật

Xem thêm

Bong Bóng Happy Birthday - Đủ Màu

159,000 ₫
159,000 ₫

Bong Bóng Happy Birthday - Xanh

159,000 ₫
159,000 ₫

Thiệp Chúc Mừng Sinh Nhật

29,000 ₫
29,000 ₫

Bong Bóng Trái Tim

109,000 ₫
109,000 ₫

Bánh Kem Golden Balloony

459,000 ₫
459,000 ₫

Bánh Kem Sinh Nhật

469,000 ₫
469,000 ₫

Vườn Thú Vui Nhộn

Xem thêm

Ly Sứ Gà Vàng

119,000 ₫ 159,000 ₫
119,000 ₫

Ly Sứ Heo Con

119,000 ₫ 149,000 ₫
119,000 ₫

Ly Sứ Cừu Đáng Yêu

129,000 ₫ 159,000 ₫
129,000 ₫

Ly Sứ Chú Voi

129,000 ₫ 149,000 ₫
129,000 ₫

Ly Sứ Chú Hổ

139,000 ₫ 159,000 ₫
139,000 ₫

Ly Sứ Bò Sữa

139,000 ₫ 179,000 ₫
139,000 ₫

Gửi Gắm Lời Ngại Nói

Xem thêm

Thiệp Our Future Looks Bright

39,000 ₫
39,000 ₫

Thiệp Sorry For Being So Self-Fish

49,000 ₫
49,000 ₫

Thiệp Apologize For My Bat Behavior

49,000 ₫
49,000 ₫

Thiệp Sorry I Overreact When I Comes To De Tail

49,000 ₫
49,000 ₫

Thiệp Sorry What I Did Was Unbearable

49,000 ₫
49,000 ₫

Thiệp Wish You A Joyful Day

39,000 ₫
39,000 ₫

Hoa Trang Trí Để Bàn

Xem thêm

Hopefully

419,000 ₫
419,000 ₫

Spring Yard

459,000 ₫
459,000 ₫

Summer Of Success

599,000 ₫
599,000 ₫

Coral White

699,000 ₫
699,000 ₫

Lucky Charm

839,000 ₫
839,000 ₫

Moving Up

859,000 ₫
859,000 ₫