Bộ Sưu Tập Sắc Hồng | Ưu Đãi Đến 45%

Pinky

319,000 ₫
319,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Timeless Elegance

379,000 ₫
379,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Lolita

439,000 ₫
439,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Sweet Velvet

489,000 ₫
489,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

My Muse

519,000 ₫
519,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Gentle Love

749,000 ₫
749,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Rose Land

449,000 ₫ 659,000 ₫
449,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 449,000 ₫

White Plum

559,000 ₫
559,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

For My Barbie

369,000 ₫
369,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Be My Fiancée

459,000 ₫
459,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

A Million Dreams

699,000 ₫
699,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Beautiful You

399,000 ₫ 459,000 ₫
399,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 419,000 ₫

La Vie En Rose

489,000 ₫ 529,000 ₫
489,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 489,000 ₫

Sway Into Love

349,000 ₫
349,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Pink Moon

289,000 ₫ 389,000 ₫
289,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Passionate Love

559,000 ₫
559,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Pink Love

339,000 ₫
339,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Love Maze

279,000 ₫
279,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Sweet Desire

369,000 ₫
369,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Pink Blush

279,000 ₫
279,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Love Me Tender

519,000 ₫
519,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Rose Choco (Giỏ Đen)

559,000 ₫
559,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Super Pink Moon

669,000 ₫
669,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

My Juliet

329,000 ₫
329,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Purple Desire

439,000 ₫
439,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Make Me Smile

369,000 ₫
369,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Aurora Light

369,000 ₫ 459,000 ₫
369,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Rose Field

349,000 ₫
349,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Carla

499,000 ₫ 579,000 ₫
499,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 499,000 ₫

Bibi Berry Premium

499,000 ₫
499,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

A New Day

489,000 ₫
489,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Fly Me To The Moon

519,000 ₫ 529,000 ₫
519,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 519,000 ₫

Violet Lover

489,000 ₫ 659,000 ₫
489,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Have A Sweet Day

569,000 ₫
569,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

A New Day (Giỏ Đen)

489,000 ₫
489,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Coral Pink

599,000 ₫
599,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Pinky Strawberry

889,000 ₫
889,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Pink Secret

619,000 ₫
619,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Spring Day

659,000 ₫
659,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Poetic Lover

659,000 ₫
659,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03