Cây Để Bàn

Sen Đá Chó Xám

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Cá Sấu

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Ngựa Vằn

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Cá Voi Xanh

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Gà Trống

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Khủng Long Xanh

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Voi Xanh

149,000 ₫
149,000 ₫

Chậu Cây Trầu Bà Ice Cream Soda

175,000 ₫
175,000 ₫

Chậu Hoa Lan Morning Dew

2,649,000 ₫
2,649,000 ₫

Chậu Hoa Lan Parade Of Magenta

1,479,000 ₫
1,479,000 ₫

Chậu Hoa Lan Spring In Blossom

3,299,000 ₫
3,299,000 ₫

Chậu Hoa Lan Break Of Dawn

399,000 ₫
399,000 ₫

Chậu Hoa Lan Midnight

1,059,000 ₫
1,059,000 ₫

Chậu Hoa Lan Vanilla Butterfly

3,639,000 ₫
3,639,000 ₫

Chậu Hoa Lan Melody Of Joy

1,259,000 ₫
1,259,000 ₫

Chậu Hoa Lan Brightest Day

1,379,000 ₫
1,379,000 ₫