Lấp Lánh cùng PNJ

Combo PNJ My Roses

1,149,000 ₫
1,149,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 1,149,000 ₫

Combo PNJ Twinkle, I Love You

1,089,000 ₫
1,089,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 1,089,000 ₫

Combo PNJ My Crush

1,289,000 ₫
1,289,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 1,289,000 ₫

Combo PNJ Pura Vida

1,439,000 ₫ 1,519,000 ₫
1,439,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 1,439,000 ₫

Combo PNJ My Sugar

1,349,000 ₫
1,349,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 1,349,000 ₫

Combo PNJ Lady To Queen

1,119,000 ₫
1,119,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Aimeé

1,049,000 ₫ 1,089,000 ₫
1,049,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Sparkling You

1,059,000 ₫
1,059,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 1,059,000 ₫

Combo PNJ City Of Star

849,000 ₫ 1,029,000 ₫
849,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Jolie

799,000 ₫ 1,199,000 ₫
799,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Sending Hugs

1,089,000 ₫ 1,189,000 ₫
1,089,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Lovesick

569,000 ₫ 799,000 ₫
569,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ My Queen

1,299,000 ₫ 1,379,000 ₫
1,299,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ My Cloud

929,000 ₫ 1,129,000 ₫
929,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ My Boo

629,000 ₫ 1,079,000 ₫
629,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Rosebud

1,079,000 ₫ 1,259,000 ₫
1,079,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Sparkle Love

819,000 ₫
819,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Blink Blink

969,000 ₫ 1,169,000 ₫
969,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ I See Love

759,000 ₫ 979,000 ₫
759,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Madness In Love

819,000 ₫ 949,000 ₫
819,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Sweet Zone

1,049,000 ₫ 1,189,000 ₫
1,049,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Forelsket

1,399,000 ₫ 1,539,000 ₫
1,399,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 1,399,000 ₫

Combo PNJ Dear Princess

659,000 ₫
659,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Love Letter

899,000 ₫
899,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ Love Mode

899,000 ₫
899,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 6,7,8,9/03

Combo PNJ More Than Love

919,000 ₫
919,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 919,000 ₫

Combo PNJ Moon Love

959,000 ₫
959,000 ₫
Nhận giao hàng ngày 6,7,8,9/03 959,000 ₫