Quà tặng Sinh Nhật

Bong Bóng Happy Birthday - Đủ Màu

119,000 ₫
119,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bong Bóng Bánh Kem Ba Tầng - Màu Hồng

59,000 ₫
59,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bong Bóng Happy Birthday - Màu Vàng

119,000 ₫
119,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Thiệp Chúc Mừng Sinh Nhật

29,000 ₫
29,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Golden Balloony

459,000 ₫
459,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Mini

99,000 ₫
99,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bong Bóng Bánh Kem Ba Tầng - Màu Xanh

59,000 ₫
59,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bong Bóng Happy Birthday - Xanh

119,000 ₫
119,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Chocolate Ferrero Rocher (5 viên)

99,000 ₫
99,000 ₫
Sale chớp nhoáng duy nhất ngày 21.10

Bánh Kem Sinh Nhật

399,000 ₫
399,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Lily Garden

519,000 ₫
519,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Tasty Love

469,000 ₫
469,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Winter Flower

519,000 ₫
519,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Summer

469,000 ₫
469,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Chocolate

469,000 ₫
469,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Chocolate Fruit

379,000 ₫
379,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Black Forest

519,000 ₫
519,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Coffee Charm

519,000 ₫
519,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Tiramisu Blossom

799,000 ₫
799,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Rainbow Bliss

669,000 ₫
669,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Phô Mai Chanh Dây

749,000 ₫
749,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Bắp Vanilla

759,000 ₫
759,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Orange Summer

579,000 ₫
579,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Passion Fruit Mousse

579,000 ₫
579,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Xoài

379,000 ₫
379,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Summer Day

459,000 ₫
459,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Balloony

459,000 ₫
459,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Flower Season

459,000 ₫
459,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Creamy Cloud

459,000 ₫
459,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Les Opera

849,000 ₫
849,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Pinkish Spring

579,000 ₫
579,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Little Hedgehog

579,000 ₫
579,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Kitty Cat

579,000 ₫
579,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Flower Fruit

519,000 ₫
519,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Caramel Jelly

519,000 ₫
519,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Coconut

579,000 ₫
579,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Puppy

379,000 ₫
379,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bánh Kem Happy Farm

469,000 ₫
469,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Combo Rose & Chocolate

759,000 ₫
759,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10