Banner (Băng Rôn) - Mẫu 1

50,000 ₫
50,000 ₫

Bánh Kem Golden Balloony

459,000 ₫
459,000 ₫

Bánh Kem Summer Day

459,000 ₫
459,000 ₫

Bánh Kem Balloony

459,000 ₫
459,000 ₫

Bánh Kem Flower Season

459,000 ₫
459,000 ₫

Bánh Kem Creamy Cloud

459,000 ₫
459,000 ₫

Bánh Kem Les Opera

849,000 ₫
849,000 ₫

Bánh Kem Pinkish Spring

579,000 ₫
579,000 ₫

Bánh Kem Little Hedgehog

579,000 ₫
579,000 ₫

Bánh Kem Kitty Cat

579,000 ₫
579,000 ₫

Bánh Kem Flower Fruit

519,000 ₫
519,000 ₫

Bánh Kem Caramel Jelly

519,000 ₫
519,000 ₫

Bánh Kem Coconut

579,000 ₫
579,000 ₫

Bánh Kem Puppy

379,000 ₫
379,000 ₫

Bánh Kem Happy Farm

469,000 ₫
469,000 ₫

Bánh Kem Xoài

379,000 ₫
379,000 ₫

Bánh Kem Passion Fruit Mousse

579,000 ₫
579,000 ₫

Bánh Kem Lily Garden

519,000 ₫
519,000 ₫

Bánh Kem Tasty Love

469,000 ₫
469,000 ₫

Bánh Kem Winter Flower

519,000 ₫
519,000 ₫

Bánh Kem Summer

469,000 ₫
469,000 ₫

Bánh Kem Chocolate

469,000 ₫
469,000 ₫

Bánh Kem Chocolate Fruit

379,000 ₫
379,000 ₫

Bánh Kem Black Forest

519,000 ₫
519,000 ₫

Bánh Kem Coffee Charm

519,000 ₫
519,000 ₫

Bánh Kem Tiramisu Blossom

799,000 ₫
799,000 ₫

Bánh Kem Rainbow Bliss

669,000 ₫
669,000 ₫

Bánh Kem Phô Mai Chanh Dây

749,000 ₫
749,000 ₫

Bánh Phô Mai Sakura

619,000 ₫
619,000 ₫

Bánh Kem Bắp Vanilla

759,000 ₫
759,000 ₫

Bánh Kem Orange Summer

579,000 ₫
579,000 ₫

Bánh Kem Cream & Vanilla

469,000 ₫
469,000 ₫

Hộp Quà Baby Angel

679,000 ₫
679,000 ₫

Bánh Kem Passion Fruit

599,000 ₫
599,000 ₫

Bánh Kem Bắp

599,000 ₫
599,000 ₫

Bánh Tiramisu (16cm)

629,000 ₫
629,000 ₫

Bánh Tiramisu (23cm)

799,000 ₫
799,000 ₫

Lọ Tin Nhắn Yêu Thương

69,000 ₫
69,000 ₫

Dây Chuyền Trái Tim Sugar Heart

49,000 ₫
49,000 ₫

Lọ Hoa Thuỷ Tinh Hoa Văn

199,000 ₫
199,000 ₫