Red Times

449,000 ₫ 549,000 ₫
449,000 ₫

Bánh Kem Forever Love

649,000 ₫
649,000 ₫

Bánh Kem Rossie Love

599,000 ₫
599,000 ₫

Bánh Kem Endless Love

599,000 ₫
599,000 ₫

Bánh Kem Sweet Love

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Mousse Mango

649,000 ₫
649,000 ₫

Bánh Kem Cat Cake

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Sheep Cake

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Lion Cake

549,000 ₫
549,000 ₫
Hết Hàng

Bánh Kem Sweet Cream

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Flower Cake

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Chocolate Love

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Spring Flower

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Autumn Flower

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Kiss Of Lady

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Seasonal Fruit

599,000 ₫
599,000 ₫

Bánh Kem Icing Lollipop

599,000 ₫
599,000 ₫

Bánh Kem Summer Flower

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Sweet Cloudy

599,000 ₫
599,000 ₫

Bánh Kem Red Velvet

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Sweet Autumn

549,000 ₫
549,000 ₫

Bánh Kem Macaron Delight

599,000 ₫
599,000 ₫

Bánh Kem Flower Of Love

549,000 ₫
549,000 ₫

Set 6 Bánh Brownies (Vị Tự Chọn)

499,000 ₫
499,000 ₫

Set 9 Bánh Brownies (Vị Tự Chọn)

549,000 ₫
549,000 ₫

Set 4 Bánh Basque Burnt Cheesecake

499,000 ₫
499,000 ₫

Set 2 Bánh Basque Burnt Cheesecake

299,000 ₫
299,000 ₫

Combo Bánh Trung Thu Hạnh Phúc 2

899,000 ₫
899,000 ₫

Combo Bánh Trung Thu Hạnh Phúc 1

849,000 ₫
849,000 ₫

Combo Bánh Trung Thu Sum Vầy 1

599,000 ₫
599,000 ₫

Combo Bánh Trung Thu Sum Vầy 2

699,000 ₫
699,000 ₫

Combo Bánh Trung Thu Chay Trường An

549,000 ₫
549,000 ₫

Combo Tình Thân

1,649,000 ₫ 1,799,000 ₫
1,649,000 ₫

Combo Gắn Kết

1,299,000 ₫ 1,649,000 ₫
1,299,000 ₫

Combo Đong Đầy

1,549,000 ₫ 1,799,000 ₫
1,549,000 ₫

Combo Sung Túc

1,399,000 ₫ 1,749,000 ₫
1,399,000 ₫

Combo Mạnh Khỏe

1,199,000 ₫
1,199,000 ₫

Combo Đầm Ấm

1,149,000 ₫
1,149,000 ₫

Combo Đầm Ấm Duplicate

1,299,000 ₫
1,299,000 ₫

Combo Tâm Tình

1,369,000 ₫
1,369,000 ₫