Hộp Chocolate Boniva 2 Tầng, 18 Viên

679,000 ₫
679,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Chocolate Boniva 4 Viên

179,000 ₫
179,000 ₫
Sale chớp nhoáng duy nhất ngày 21.10

Combo Sugary Teddy

819,000 ₫
819,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Chocolate Ferrero Rocher (5 viên)

99,000 ₫
99,000 ₫
Sale chớp nhoáng duy nhất ngày 21.10

Hộp Hoa Hồng Socola Sweet Love Box

499,000 ₫
499,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bó Hoa Hồng Socola Sweet Admiration

659,000 ₫
659,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Hoa Hồng Socola Romance Box

509,000 ₫
509,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Hoa Bí Mật Rosette Of Violet

299,000 ₫
299,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Hoa Bí Mật Rosie

399,000 ₫
399,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Hoa Bí Mật Cotton Candy

299,000 ₫
299,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Hoa Bí Mật Brighter Than The Sun

399,000 ₫
399,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Bó Chocolate As Sweet As You

819,000 ₫
819,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Before Sunset

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Before Sunrise

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Before Midnight

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Me Before You

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Chocolate Ferrero Rocher (16 viên)

299,000 ₫
299,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Ruby

419,000 ₫
419,000 ₫
Sale chớp nhoáng duy nhất ngày 21.10

Hoa Vĩnh Cửu Roxana

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Selena

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Rosabella

359,000 ₫
359,000 ₫
Sale chớp nhoáng duy nhất ngày 21.10

Hoa Vĩnh Cửu Phoebe

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Zircon

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Garnet

359,000 ₫
359,000 ₫
Sale chớp nhoáng duy nhất ngày 21.10

Hoa Vĩnh Cửu Violet

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Capri Blue

359,000 ₫
359,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Hoa Bí Mật Kyle

399,000 ₫
399,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hộp Hoa Bí Mật Montana

399,000 ₫
399,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10

Hoa Vĩnh Cửu Sophia

419,000 ₫
419,000 ₫
Không hỗ trợ giao hàng ngày 18,19,20,21/10