Blushed

499,000 ₫
499,000 ₫

House Trumpet

419,000 ₫ 599,000 ₫
419,000 ₫

Eventide

359,000 ₫
359,000 ₫

Viola

319,000 ₫
319,000 ₫

Claret

429,000 ₫
429,000 ₫

Moony

489,000 ₫
489,000 ₫

Carmine

739,000 ₫
739,000 ₫
Hết Hàng

Vạn Lộc Tết

499,000 ₫
499,000 ₫

Hoa Thả Bình Lightly Bloom

299,000 ₫
299,000 ₫

Hoa Thả Bình Spring Blooming

369,000 ₫
369,000 ₫

Hoa Thả Bình Folk Dance

319,000 ₫
319,000 ₫

Hoa Thả Bình Brilliant Spring

339,000 ₫
339,000 ₫

Hoa Thả Bình Ballet

359,000 ₫
359,000 ₫
Hết Hàng

Hoa Thả Bình Little Sun

279,000 ₫
279,000 ₫
Hết Hàng

12 Cành Hồng Đỏ

79,000 ₫ 219,000 ₫
79,000 ₫
Hết Hàng

10 Cành Hồng Sen

119,000 ₫ 189,000 ₫
119,000 ₫
Hết Hàng

5 Cành Chuỗi Ngọc

49,000 ₫ 159,000 ₫
49,000 ₫
Hết Hàng

10 Cành Cẩm Chướng Hồng (Chùm)

49,000 ₫ 159,000 ₫
49,000 ₫
Hết Hàng

10 Cành Cẩm Chướng Đỏ (Đơn)

59,000 ₫ 169,000 ₫
59,000 ₫
Hết Hàng

10 Cành Cẩm Chướng Đỏ (Chùm)

49,000 ₫ 159,000 ₫
49,000 ₫
Hết Hàng

Bó Lá Bạc (250gram)

49,000 ₫ 169,000 ₫
49,000 ₫
Hết Hàng

5 Cành Cúc Ying Yang

49,000 ₫ 149,000 ₫
49,000 ₫
Hết Hàng

20 Cành Hồng Kem

89,000 ₫ 279,000 ₫
89,000 ₫
Hết Hàng

24 Cành Hồng Đỏ

119,000 ₫ 319,000 ₫
119,000 ₫
Hết Hàng

10 Cành Chuỗi Ngọc

69,000 ₫ 159,000 ₫
69,000 ₫
Hết Hàng

10 Cành Cúc Ying Yang

69,000 ₫ 189,000 ₫
69,000 ₫
Hết Hàng

10 Cành Cúc Tím

69,000 ₫ 189,000 ₫
69,000 ₫

Lọ Hoa Khô Lily Lotus

299,000 ₫
299,000 ₫

Lọ Hoa Khô Purity

329,000 ₫
329,000 ₫

Lọ Hoa Khô Innocence

329,000 ₫
329,000 ₫