Godsend

299,000 ₫ 349,000 ₫
299,000 ₫

Lily Maid

649,000 ₫ 899,000 ₫
649,000 ₫

Auspicious

1,099,000 ₫ 1,349,000 ₫
1,099,000 ₫

Hoa Thả Bình Old Forest

1,899,000 ₫ 2,099,000 ₫
1,899,000 ₫

Jubilant

1,849,000 ₫ 2,449,000 ₫
1,849,000 ₫

Fluke

869,000 ₫ 1,159,000 ₫
869,000 ₫

Stroke of Luck

1,239,000 ₫
1,239,000 ₫

Lily

839,000 ₫
839,000 ₫

Goodbye Salute

2,199,000 ₫
2,199,000 ₫

Spectacular

2,099,000 ₫ 2,149,000 ₫
2,099,000 ₫

Blooming Lily

2,439,000 ₫
2,439,000 ₫

Serenity

4,599,000 ₫ 4,909,000 ₫
4,599,000 ₫

Triumph

2,549,000 ₫ 3,199,000 ₫
2,549,000 ₫
Hết Hàng

Midsummer

979,000 ₫ 999,000 ₫
979,000 ₫

Pink Princess

1,099,000 ₫ 1,199,000 ₫
1,099,000 ₫

Hoài Xuân

799,000 ₫
799,000 ₫

Vạn Lộc Tết

449,000 ₫ 599,000 ₫
449,000 ₫

A Little Soon Christmas

699,000 ₫
699,000 ₫

Soft Whisper

2,699,000 ₫ 2,739,000 ₫
2,699,000 ₫

Xuân Thì

1,499,000 ₫
1,499,000 ₫

Xuân Nồng

849,000 ₫
849,000 ₫

Good Fortune

449,000 ₫ 679,000 ₫
449,000 ₫