Ruby

519,000 ₫
519,000 ₫

Jade

519,000 ₫
519,000 ₫

Diamond

519,000 ₫
519,000 ₫

Gemma

519,000 ₫
519,000 ₫

Alice

519,000 ₫
519,000 ₫

Mia

519,000 ₫
519,000 ₫

Ella

519,000 ₫
519,000 ₫

Teresa

519,000 ₫
519,000 ₫

Dearly & Truly

519,000 ₫
519,000 ₫

The Beloved Dearly

739,000 ₫
739,000 ₫

Nabila

519,000 ₫
519,000 ₫

Alexandrite

519,000 ₫
519,000 ₫

Sophia

519,000 ₫
519,000 ₫

Karen

519,000 ₫
519,000 ₫

Bộ Quà Tặng My Dear

449,000 ₫ 519,000 ₫
449,000 ₫

Hộp Quà Glamor

399,000 ₫
399,000 ₫

Hộp Quà Elegant

499,000 ₫
499,000 ₫

Gấu Hoa Tình Yêu (40 cm)

899,000 ₫ 949,000 ₫
899,000 ₫

Hộp Quà Gentle Jessy

599,000 ₫
599,000 ₫

Hộp Quà Melting Love

689,000 ₫
689,000 ₫

Hộp Quà PNJ Gentle Rosy

1,499,000 ₫ 1,519,000 ₫
1,499,000 ₫