Chậu Cây Wonder

245,000 ₫
245,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Fox In A Bush

175,000 ₫
175,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Spiky Gentleman

293,000 ₫
293,000 ₫

Chậu Cây Tiểu Cảnh Suburban

255,000 ₫
255,000 ₫

Sen Đá Ngựa Vằn

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Cá Voi Xanh

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Gà Trống

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Voi Xanh

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Chó Xám

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Cá Sấu

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Gấu Trắng

149,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Khủng Long Xanh

149,000 ₫
149,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Cactus Cream

219,000 ₫
219,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Sweet Cone

213,000 ₫
213,000 ₫

Chậu Cây Trường Sinh Lively, Strongly

215,000 ₫
215,000 ₫

Chậu Cây Trầu Bà Ice Cream Soda

175,000 ₫
175,000 ₫

Chậu Cây Bàng Sing Simplicity

235,000 ₫
235,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Bunny Ice Cream

199,000 ₫
199,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Birthday Cake

213,000 ₫
213,000 ₫

Chậu Xương Rồng Pinky Dreamy

279,000 ₫
279,000 ₫

Sen Đá Cún Vàng

149,000 ₫
149,000 ₫