Chậu Cây Wonder

249,000 ₫
249,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Fox In A Bush

179,000 ₫
179,000 ₫

Chậu Cây Trầu Bà Valley Of Nature

229,000 ₫
229,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Spiky Gentleman

299,000 ₫
299,000 ₫

Chậu Hoa Lan Midnight

1,399,000 ₫ 1,999,000 ₫
1,399,000 ₫

Chậu Cây Tiểu Cảnh Suburban

259,000 ₫
259,000 ₫

Chậu Cây Tiểu Cảnh Wood You Be Mine?

229,000 ₫
229,000 ₫

Chậu Hoa Lan Break Of Dawn

349,000 ₫
349,000 ₫

Chậu Hoa Lan Spring In Blossom

3,859,000 ₫ 5,519,000 ₫
3,859,000 ₫

Chậu Hoa Lan Parade Of Magenta

1,809,000 ₫ 2,589,000 ₫
1,809,000 ₫

Chậu Hoa Lan Morning Dew

3,859,000 ₫ 5,519,000 ₫
3,859,000 ₫

Chậu Hoa Lan Vanilla Butterfly

4,279,000 ₫ 6,119,000 ₫
4,279,000 ₫

Sen Đá Ngựa Vằn

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Gà Trống

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Hà Mã Xanh

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Hươu Cao Cổ

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Chó Xanh

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Cá Sấu

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Corgi Cam

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Chó Bull

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Sen Đá Khủng Long Xanh

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Cactus Cream

219,000 ₫
219,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Sweet Cone

219,000 ₫
219,000 ₫

Chậu Cây Đinh Lăng Mini Big Tree

199,000 ₫ 229,000 ₫
199,000 ₫

Chậu Cây Trường Sinh Lively, Strongly

219,000 ₫
219,000 ₫

Chậu Cây Trầu Bà Ice Cream Soda

179,000 ₫
179,000 ₫

Chậu Cây Bàng Sing Simplicity

239,000 ₫
239,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Bunny Ice Cream

199,000 ₫
199,000 ₫

Chậu Cây Xương Rồng Birthday Cake

219,000 ₫
219,000 ₫

Chậu Sen Đá Thỏ Trắng

149,000 ₫
149,000 ₫

Chậu Sen Đá Always Smile

239,000 ₫
239,000 ₫

Chậu Cây May Mắn Happiness

279,000 ₫
279,000 ₫

Chậu Cây Kim Ngân

299,000 ₫
299,000 ₫

Chậu Cây Bàng Cheerful Vibes

279,000 ₫
279,000 ₫

Chậu Xương Rồng Pinky Dreamy

279,000 ₫
279,000 ₫

Sen Đá Cún Vàng

149,000 ₫ 249,000 ₫
149,000 ₫

Chậu Hoa Lan Brightest Day

999,000 ₫
999,000 ₫

Chậu Hoa Lan Peace and Prosperity

999,000 ₫
999,000 ₫

Chậu Hoa Lan Best Of Luck

649,000 ₫
649,000 ₫

Chậu Hoa Lan Billion Of Happiness

2,899,000 ₫
2,899,000 ₫