Chậu Cây Lavish Round

499,000 ₫
499,000 ₫

Chậu Lưỡi Hổ Gỗ Trụ Vuông

249,000 ₫
249,000 ₫

Chậu Cây Snap Shoot

359,000 ₫
359,000 ₫

Chậu Sen Đá "Thank You Dad"

209,000 ₫
209,000 ₫

Chậu Kim Ngân "Awesome Dad"

209,000 ₫
209,000 ₫

Chậu Sen Đá "Dad Is Greatest All Time"

209,000 ₫
209,000 ₫

Chậu Cây Suburban

259,000 ₫
259,000 ₫

Chậu Cây Cảnh Tiny Forest

199,000 ₫
199,000 ₫

Chậu Tiểu Cảnh "Ngủ Sớm Nha"

309,000 ₫
309,000 ₫

Sen Đá Corgi Xám

249,000 ₫
249,000 ₫

Sen Đá Cá Voi Xanh

249,000 ₫
249,000 ₫

Sen Đá Hà Mã Xanh

249,000 ₫
249,000 ₫

Sen Đá Voi Xanh

249,000 ₫
249,000 ₫

Sen Đá Chó Xám

249,000 ₫
249,000 ₫

Chậu Cây Kim Ngân Coffee Break

309,000 ₫
309,000 ₫

Chậu Gỗ Trầu Bà Sữa

149,000 ₫ 159,000 ₫
149,000 ₫

Chậu Kim Ngân "Hôm Nay Có Gì Vui Không Nè?"

199,000 ₫
199,000 ₫

Chậu Hoa Lan Midnight

1,599,000 ₫ 2,199,000 ₫
1,599,000 ₫

Chậu Hoa Lan Break Of Dawn

599,000 ₫ 899,000 ₫
599,000 ₫

Chậu Hoa Lan Spring In Blossom

4,649,000 ₫ 5,999,000 ₫
4,649,000 ₫

Chậu Hoa Lan Parade Of Magenta

2,099,000 ₫ 2,999,000 ₫
2,099,000 ₫

Chậu Hoa Lan Morning Dew

4,649,000 ₫ 5,999,000 ₫
4,649,000 ₫

Chậu Hoa Lan Vanilla Butterfly

5,149,000 ₫ 6,999,000 ₫
5,149,000 ₫

Sen Đá Hươu Cao Cổ

249,000 ₫
249,000 ₫

Sen Đá Chó Bull

249,000 ₫
249,000 ₫

Sen Đá Khủng Long Xanh

249,000 ₫
249,000 ₫

Sen Đá Sư Tử Đáng Yêu

249,000 ₫
249,000 ₫
Hết Hàng

Chậu Sen Đá Thỏ Trắng

249,000 ₫
249,000 ₫

Chậu Sen Đá Hoa Mai Vàng

209,000 ₫
209,000 ₫

Chậu Hoa Lan Thịnh Vượng

1,099,000 ₫ 1,549,000 ₫
1,099,000 ₫

Chậu Hoa Lan Peace and Prosperity

2,099,000 ₫ 2,999,000 ₫
2,099,000 ₫

Chậu Hoa Lan Best Of Luck

1,099,000 ₫ 1,499,000 ₫
1,099,000 ₫

Chậu Hoa Lan Billion Of Happiness

4,649,000 ₫ 5,999,000 ₫
4,649,000 ₫

Chậu Hoa Lan A New Chapter

5,149,000 ₫ 6,549,000 ₫
5,149,000 ₫

Chậu Hoa Lan Cheers To 2022

599,000 ₫ 899,000 ₫
599,000 ₫

Chậu Hoa Lan Wishes Come True

1,599,000 ₫ 1,999,000 ₫
1,599,000 ₫

Chậu Hoa Lan Wonderful Journey

1,599,000 ₫ 1,999,000 ₫
1,599,000 ₫

Chậu Hoa Lan Smooth Sailing

2,099,000 ₫ 2,999,000 ₫
2,099,000 ₫

Chậu Hoa Lan Glorious

2,599,000 ₫ 3,999,000 ₫
2,599,000 ₫

Chậu Hoa Lan Fun-Filled Year

2,599,000 ₫ 3,199,000 ₫
2,599,000 ₫