Chậu Tròn Bầu Trung (14x12cm)

159,000 ₫
159,000 ₫

Xuân Thì

1,499,000 ₫
1,499,000 ₫

Hoa Khô Daisy

199,000 ₫
199,000 ₫

Hoa Khô Rosa

199,000 ₫
199,000 ₫

Lọ Hoa Thuỷ Tinh Nâu

209,000 ₫
209,000 ₫

Lọ Hoa Thủy Tinh Xám

239,000 ₫
239,000 ₫

Lọ Hoa Thủy Tinh Vàng Nâu

239,000 ₫
239,000 ₫

Lọ Hoa Thủy Tinh Cầu Vồng

239,000 ₫
239,000 ₫

Lọ Hoa Thủy Tinh Sọc Cầu Vồng

239,000 ₫
239,000 ₫

Bình Gốm Xanh (25x16cm)

499,000 ₫ 649,000 ₫
499,000 ₫

Set 2 Bình Hoa Nhỏ

399,000 ₫ 549,000 ₫
399,000 ₫

Bình Gốm Trắng (16x30cm)

549,000 ₫ 699,000 ₫
549,000 ₫

Bình Hoa Trắng Cổ Nhỏ

549,000 ₫ 699,000 ₫
549,000 ₫

Chậu Cá Nhỏ (16x9cm)

349,000 ₫ 499,000 ₫
349,000 ₫

Chậu Cá Lớn (25x10cm)

499,000 ₫ 649,000 ₫
499,000 ₫

Chậu Cá Đại (30x12cm)

599,000 ₫ 749,000 ₫
599,000 ₫

Bình Hoa Lớn (16x46cm)

549,000 ₫ 699,000 ₫
549,000 ₫